Etelä-Konneveden suojelutilanne

Etelä-Konneveden järviallas koskineen ja osa ranta-alueista kuuluu Natura 2000 -verkostoon SCI- ja SPA-alueena. Konnevesi-Kalaja-Niinivuori-Natura-alue (FI0600032) on pinta-alaltaan n. 15 265 hehtaaria, josta valtaosa on vettä. Valtion suojelutarkoituksiin varattuja maita on saarissa ja mantereella yhteensä n. 1500 ha, yksityisiä luonnonsuojelualueita miltei saman verran (n. 1100 ha). Valtion maista laajimmat yhtenäiset alueet sijoittuvat Enonniemen ja Kalajanvuoren alueelle.

Merkittävä osa Etelä-Konnevedestä sisältyy rantojensuojeluohjelmaan (n. 10 000 ha). Kalajanvuoren ja Kituvuoren alueella on vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvia alueita yhteensä 82 hehtaaria. Valtion hallinnassa olevia alueita ei vielä ole perustettu luonnonsuojelualueiksi. Kalajanvuoren alueella Natura-alueeseen rajautuu vielä Vuori-Kalajan letto -niminen Natura 2000 -alue (FI0600107), joka sisältyy 79 hehtaarin laajuiseen yksityiseen luonnonsuojelualueeseen.