Villi järvitaimen

Pohjois-Savosta Keski-Suomen puolelle virtaava Rautalammin reitti on eteläisen Suomen merkittävin villin järvitaimenen tuotantoalue. Vaelluskalat pääsevät halutessaan uimaan yli kahdensadan kilometrin matkan ilman vaellusesteitä. Reitillä on 15 koskea tai virtaa, ja niissä taimenen poikastuotantoon soveltuvaa koskipinta-alaa 44 hehtaaria eli enemmän kuin millään muulla reitillä eteläisessä Suomessa.

Rautalammin reitin ja Konneveden taimenkanta on yksi arvokkaimmista taimenkannoista maassamme. Sen vuoksi se on myös taimenkannoista tutkituin. Taimenen ohella myös Konneveden muut tärkeimmät kalalajit ovat olleet seurannassa 1970-luvulta lähtien.

Kosket on kunnostettu uiton jäljiltä taimenen poikastuotantoon sopiviksi. Reitillä on lukuisia suuria järviä, Konnevesi yhtenä merkittävimmistä, joissa on yleensä vahvat muikkukannat ja runsaasti sopivaa ravintoa järvitaimenelle. Keski-Suomen maakuntakalalle on siis tarjolla mitä erinomaisin elinympäristö luonnonkierron eri vaiheisiin.

Konnevesi onkin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vertailujärvi arvioitaessa vesiluonnon muutoksia muissa järvissä. RKTL on toteuttanut seurantaa yhteistyössä lukuisien tahojen kuten Jyväskylän yliopiston, Kuopion yliopiston, Konneveden kalatutkimus ry:n, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten ja kalatalouskeskusten, kalastusalueitten ja monien osakaskuntien kanssa. Parhaillaan Konneveden kalatutkimus ry on laatimassa Rautalammin reitin taimenkannan hoitosuunnitelmaa.

Maamme heikkoihin taimenkantoihin keskeisenä syynä on liian voimakas kalastus erityisesti järvillä ja vaellusreiteillä. Kalastuksen säätelyä kehittämällä tilannetta voitaisiin parantaa. Esimerkiksi mahdollinen kansallispuisto voisi osaltaan edistää arvokkaan lajin suojelua ja hoitoa.

Tietoa taimentutkimusten tuloksista löytyy osoitteista:

www.rktl.fi/villitaimen

www.konnevedenkalatutkimus.fi