Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TIEDOKSI! 

 Tällä sivulla esitellyt matkailuhankkeet ovat päättyneet eikä tätä sivua enää päivitetä. Pyydämme huomioimaan, ettei sivun tiedot välttämättä ole ajantasalla. Suosittelemme tutustumaan oheisien linkkien takaa löytyviin sivustoihin.


 

Rautalammin - Konneveden luontomatkailun koordinointihanke

 

 

 

Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun koordinointihanke on saanut rahoituspäätöksen 2.3.2016 ja hanke jatkuu 31.10.2018 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen matkailuinvestointien ja uusien yritysten määrän kasvua, kehittää Etelä-Konneveden kansallispuiston ympärille yhtenäistä matkailukohdetta ja edesauttaa ja nopeuttaa alueen kehittymistä kestävän luontomatkailun kohteena. Hankkeessa koordinoidaan alueen kehittämistä ja lisätään Keski-Suomen ja Pohjois-Savon matkailualueiden välistä yhteistyötä.


Hankkeessa luodaan uusi malli kuntien matkailuneuvonnan järjestämiseksi sesonkiaikoina, suunnitellaan retkeilyreitistöt ja luontomatkailua tukevat rakenteet sekä suunnitellaan ja toteutetaan alueen retkeilykartta, kartoitetaan investointihalukkuutta sekä olemassa olevien kiinteistöjen matkailukäytön lisäämistä.


Hanke etsii ja kerää asiakastietoa ja siirtää tiedon liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on asiakastiedon ymmärtämisen avulla kehittää yritysten valmiuksia katkeamattoman
palvelukokemuksen tuottamiseen. Hankkeessa luodaan uusia tapoja jalkauttaa asiakastieto yrityksiin ja ottaa asiakas reaaliaikaisesti mukaan matkailutuotteiden kehittämiseen. Vesistöjen matkailullista hyödyntämistä kehitetään. Edistetään uusia hankkeita Konnekosken entisöinnin ja kosken ohittavan kanavan suunnittelun sekä alueen pohjakartoituksen toteuttamiseksi, virallisten venereittien lisäämiseksi ja Etelä-Konneveden ja Hankaveden syvyysluotauksen aikaansaamiseksi.


Hankkeessa selvitetään alueen matkailuyrittäjien koulutustarpeet ja etsitään näihin tarpeisiin sopivan koulutuksen tarjoajat. Kuntien lukio-opintojen ja yrittäjyyden yhdistämistä matkailupainotteisesti selvitetään. Uusia markkinointikanavia etsitään ja lisätään sähköisten järjestelmien käyttämistä matkailuyritysten apuna sekä luodaan alueelle kattava Bed & Breakfast -majoitusverkosto. Aasialaisten matkanjärjestäjien kiinnostusta alueeseen kartoitetaan ja järjestetään matkanjärjestäjille tutustumiskäyntejä sekä suunnitellaan alueelle uusia vetovoimaisia luontomatkailutapahtumia.


Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020. Hankkeen rahoitus on Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskusten myöntämää tukea, josta EU:n osuus on 179 221,56 € ja valtion rahoitusosuus 152 154, 44 €. Rautalammin ja Konneveden kuntien rahoitusosuus on yhteensä 95 342 €. Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus hankkeelle on yhteensä 426 718 €. Hanketta hallinnoi Rautalammin kunta.

YHTEYSTIEDOT

Projektipäällikkö Rositsa Bliznakova

Puhelin: 0406 210 253

Sähköposti: rositsa.bliznakova[a]konnevesi.fi