Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TIEDOKSI! 

 Tällä sivulla esitellyt matkailuhankkeet ovat päättyneet eikä tätä sivua enää päivitetä. Pyydämme huomioimaan, ettei sivun tiedot välttämättä ole ajantasalla. Suosittelemme tutustumaan oheisien linkkien takaa löytyviin sivustoihin.


 

KALAPAIKAT ETELÄ-KONNEVEDELLÄ

 

Kalastusluvat Suomessa

Onginta, pilkintä ja vuodesta 2016 alkaen myös kalastus silakkalitkalla ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia* eli niihin ei tarvita mitään lupia tai maksuja. Lisäksi alle 18-vuotiailla ja 65 vuotta täyttäneillä on maksuton oikeus viehekalastukseen yhdellä vavalla*.

Muu kalastus: 18–64-vuotiaiden tulee suorittaa kalastonhoitomaksu, joka oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vavalla ja vieheellä*. Muuhun kalastukseen kaiken ikäisillä tulee olla lisäksi paikallinen kalastuslupa.

*Yleiskalastusoikeudet − onginta, pilkintä ja viehekalastus yhdellä vavalla − eivät koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikkoja ja muita erityiskohteita.

 

Lisäinfoa kalastusluvista:

 http://www.fishinginfinland.fi/kalastusluvat

Etelä-Konneveden kalastuslupien myynti:

http://etela-konnevesi.fi/luontomatkailun-koordinointihanke/kalastusluvat/

 

 

Hankavesi -järvi

Hankavesi on Pohjois-Savossa sijaitseva järvi, joka kuuluu Rautalammin reittiin . Hankavesi on lukuisten saarten ja kapeikkojen pirstoma vesialue ja kuulu osaltaan Etelä-Konneveden kansallispuistoon. Järvi soveltuu hyvin heitto-, uistelu- sekä talvikalastukseen. Kalalajeina mm.  kuha, hauki, ahven, taimen ja siika. Parasta kalastusaikaa heitto- ja uistelukalastukselle on touko-syyskuu. Hankavedestä reitin vedet laskevat Konnekosken kautta  Etelä-Konneveteen.

 

Konnekoski

Konnekoski laskee Hankavedestä Etelä-Konneveteen. Kosken pituus on n.600 m, leveys 20 m (ja virtaama keskimäärin 48 m³/s). Koskea on kunnostettu 1980-luvulla kalatalouden tarpeisiin. Istukaslajeina ovat taimen ja harjus. Luontaisia saalislajeja ovat taimen, siika, ahven ja hauki. Taimen on kosken tärkein saaliskala ja rauhoitusaika on 11.9.–15.1. Konnekoski on myös tärkeä taimenen ja siian kutualue. Sallittuja kalastusmenetelmiä koskessa ovat heittokalastus, perhokalastus ja uistelu. Konnekosken niska-alue soveltuu hyvin pintaperhokalastukseen keväällä kuin kesällä. Konnekoskelta löytyy myös heittolaituri. 

 

Etelä-Konnevesi -järvi kalapaikkana

Etelä-Konnevesi on lukuisista saarista ja erillisistä syvänteistä koostuva rikkonainen järvi. Maisemallista vaihtelua luovat aavat selkävedet pikkusaarineen ja kallioluodot sekä toisaalta useat suuret metsäiset saaret ja sokkeloiset vesialueet kapeine lahtineen ja salmineen. Konneveden eteläosa on lähes kaksi kertaa pohjoisosaa suurempi ja selvästi syvempi. Etelä-Konneveden ala on 199,5 km2, ja järven suurin syvyys 56 metriä sekä keskisyvyys on 12,5 metriä. Suurimmat näkösyvyydet ovat Etelä-Konnevedellä olleet noin 6,5 m. Vuonna 2014 perustettiin Etelä-Konneveden kansallispuisto.

Kalastuksellisesti Etelä-Konnevesi tarjoaa monipuoliset puitteet. Heittokalastus, onginta/pilkkiminen, vetouistelu ja verkkokalastus ovat suosittuja. Saaliskaloina ovat mm. taimen, kuha, hauki, siika, ahven ja muikku. Veneen vuokraus ja Etelä-Konneveden kallioisten vesien omatoiminen tutkiminen ei ole suositeltavaa. Kalastusta Etelä-Konnevedellä tulisi harjoittaa pikemminkin ohjatusti.

 

Lisäinfoa Konnevesi-järvestä:

http://www.fishinginfinland.fi/konnevesi

 

 

Rautalammin reitti ja Konneveden Seitsemän kosken reitti

Rautalammin reitti on maamme maineikkain koskireitti Kymijoen vesistön latvoilla. Siihen kuuluu lukuisia puhdasvetisiä, koskiensuojelulailla suojeltuja koskia, joissa pyyntikohteena on ennen kaikkea Keski-Suomen maakuntakala järvitaimen. Pyydä ja päästä –käytännön vuoksi erityisesti kosken alaosilta on mahdollista tavoittaa suuriakin taimenia ja harjuksia.

Reitillä kappaleen matkaa alempana, Konneveden ja Kynsiveden välillä, on seitsemän mielenkiintoisen kosken sarja. Niistä lähes kaikki ovat olleet takavuosina suljettuja pienten piirien kalapaikkoja, mutta vuonna 2012 Konneveden kunta hankki koskiin enemmistöosakkuuden ja ryhtyi avaamaan paikkoja yleisölle.

Seitsikosta maineikkain on heti Konneveden luusuassa sijaitseva kirkasvetinen Siikakoski, jossa presidentti Urho Kekkonenkin aikanaan ahkerasti kalasteli. Sata metriä leveä ja parisataa pitkä koski tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet suurenkin taimenen ja harjuksen jallittamiseen, sillä kalastus tapahtuu pelkästään pyydä ja päästä –periaatteella.

Seuraavina alavirtaan päin lasketeltaessa tulevat vastaan pienimuotoisemmat Karinkoski ja Taikinainen, kunnes pitkähkön suvannon jälkeen vauhtiin kuohahtaa reitin komein ja vuolain Kellankoski. 600 metrin matkalle mahtuu lukuisia hyviä ottipaikkoja, mutta suurimmat taimenet saadaan useimmiten kosken yläosasta. Alasuvannosta voi vieheeseen napata jopa kymmenkiloinen hauki.

Parin järvialtaan jälkeen alkaa Korholan koskiksi kutsuttu koskikolmikko, joista kaksi alinta eli Keskisen- ja Hannulankoski ovat kaikkien luvan lunastaneiden kalastettavissa. Ehkä parhaimmat mahdollisuudet suurtaimenen tavoittamiseen ovat Kynsiveteen laskevassa Hannulankoskessa vaikkapa heti kalastuskauden alkaessa, jolloin kuoretaimenet saapuvat virtaan. Harjuspaikkana Keskinen on puolestaan parempi.

 

Lisäinfoa Rautalammin reitistä ja Konneveden koskista:

http://www.fishinginfinland.fi/keski_suomen_kosket

http://www.konnevedenkosket.fi/

 

 

Kalastuspalvelut Etelä-Konnevedellä

 • Erä’s Pete – Konneveden kosket, Liesvesi, Etelä-Konnevesi

http://eraspete.weebly.com/kalastus.html

 • Lohimaa Fishing Services – Etelä-Konnevesi, Hankavesi

http://lohimaafishing.com/

 • Kajamo tmi – Etelä-Konnevesi, Hankavesi, Konnekoski

https://www.facebook.com/Venetaksi/?fref=ts 

 • Erä- ja hevospalvelut Huttunen Ay - Etelä-Konnevesi, Hankavesi, Konnekoski

https://www.erahevonen.fi/ohjatut-retket 

 • Äijänkäppyrä – koskikalastus

https://www.aijankappyra.com/ 

 • Salmenharju – Liesvesi

http://www.salmenharju.com/ohjelmapalvelut.htm

FISHING SITES ACROSS SOUTHERN KONNEVESI

 

DOWNLOAD PDF VERSION HERE.

Fishing regulations in Finland

Angling with a hook and line, ice-fishing and herring fishing with a rig are exempt from licenses under public rights of access. In addition, lure fishing with one rod is free of charge for people aged under 18 or over 64.

Other types of fishing always require fishing licenses. A fee is personal and a fisherman has to have a receipt to show if asked by an authority. People aged 18 to 64 must pay at least the state fisheries management fee, that entitles angler to fish with one rod and lure with the exception of river and rapids sites and other special fishing sites. The fishing rapids and rivers have their own licenses usually obtainable by the nearest kiosk or village shop. Ask your host! Your host can also assist in paying the fees for you.

The price of some holiday cottages include the lure fishing permit but even then the Fishing Management fee must be paid. If you only assist in fishing (e.g. by rowing) without handling the fishing gear you do not have to pay any fees.

 

Fishing licenses in Finland - more information in different languages:

English: http://www.fishinginfinland.fi/licences

Russian: http://www.fishinginfinland.fi/ru_licences

German: http://www.fishinginfinland.fi/angelscheine

Chinese: http://www.fishinginfinland.fi/cn_licences

Where to buy fishing licenses for Southern Konnevesi (in Finnish and English):

http://etela-konnevesi.fi/luontomatkailun-koordinointihanke/kalastusluvat/

 

 

Hankavesi Lake

Hankavesi is a lake in Northern Savo, part of the Rautalampi route. Hankavesi consists of numerous islands and narrows and part of it belongs to Southern Konnevesi National Park. The lake is well suited for throw fishing, trolling and winter fishing. Fish species are eg. pike perch, pike, perch, trout and whitefish. The best fishing time fot throwing and trolling is the period from May until September. From Hankavesi the water route continues down through Konnekoski rapid to Southern Konnevesi Lake.

 

Konnekoski Rapid

Konnekoski rapid goes down from Hankavesi lake to Southern Konnevesi lake. The length of the rapid is about 600m, width about 20 m (and average flow 48 m³/s). The rapid has been restored to the needs of fisheries in the 1980's. Seedlings are trout and grayling. The natural species of the rapid are trout, whitefish, perch and pike. Trout is the main catch of the rapid and its fishing is prohibited between 11.9.-15.1. for preservation reasons. Konnekoski is also an important breeding area for trout and whitefish. Permitted fishing methods in the rapid are fly fishing, throw fishing and trolling. The upper end of the rapid is well suited for surface fly fishing in spring and summer. Konnekoski is also equipped with a throwing pier.

 

Southern Konnevesi Lake as a fishing site

Southern Konnevesi Lake consists of numerous disorderly spread islands and separate depressions. The large landscape variations are created by open waters with their tiny islands and rocky islets and, on the other hand, several large forested islands and lush water areas with their narrow bayes and straits. Southern Konnevesi Lake is almost twice as big as Northern Konnevesi Lake and clearly deeper. Southern Konnevesi Lake has an area of 199,5 km2, a maximum depth of 56m and an average depth of 12,5m. The largest visibility depths of the lake are about 6,5m. In 2014 the Southern Konnevesi National Park was established.

Fishing in Southern Konnevesi offers a diverse framework. Throw fishing, rod fishing, winter fishing, trolling and net fishing are popular. The catches include: trout, pike perch, pike, perch, whixhfish and vendace. It is not advisable for a visitor to rent a boat and explore the rocky waters of Southern Konnevesi independently. The fishing should be rather practiced as a guided activity.

 

More information about Konnevesi Lake in different languages:

English: http://www.fishinginfinland.fi/lake_konnevesi

Russian: http://www.fishinginfinland.fi/ru_konnevesi

German: http://www.fishinginfinland.fi/de_konnevesi

 

 

The Rautalampi Route and the Seven Rapids of Konnevesi

Located in the headwaters of the River Kymijoki water body, the Rautalampi route is the most famous rapids route in Finland. The route covers several pristine rapids protected under the Act on the Protection of Rapids, where the primary target species is brown trout, the regional fish of Central Finland.

Between Lakes Konnevesi and Kynsivesi, runs a series of seven intriguing rapids. Until recently, almost all of these used to be closed fishing sites for small groups, but the Municipality of Konnevesi acquired majority ownership in the rapids in 2012 and started to open the sites up to the general public.

The most famous of the septet is the limpid Siikakoski Rapids, right at the outlet of Lake Konnevesi, where the late President Urho Kekkonen was a regular visitor. A hundred metres wide and a couple of hundred metres long, this rapids site offers excellent chances of tricking even quite big trout and grayling, as fishing is only allowed on the ‘catch and release’ principle.

Next in line when moving downstream run the smaller-scale Karinkoski and Taikinainen Rapids, followed by a longish leg of quiet waters leading to the racing surge of the Kellankoski Rapids, the fastest and most handsome site of the route. There are several hot spots within this 600-metre stretch, but the largest trout are generally caught in the upper section of the rapids. In the downstream pool, your lure may even be snatched by a ten-kilo pike.

After a couple of lake basins starts a trio of rapids known as the Korhola Rapids, the lower two of which – Keskisenkoski and Hannulankoski – are open to anyone with a licence. Perhaps the best chances of catching big trout are on the Hannulankoski Rapids that empties into Lake Kynsivesi, right at the beginning of the fishing season when smelt-hunting trout enter the stream. The Keskinsenkoski Rapids, in turn, is a better spot for catching grayling.

 

More information about the Rautalampi Route and the Seven Rapids of Konnevesi in different languages:

English: http://www.fishinginfinland.fi/central_finland_rapids

                http://www.konnevedenkosket.fi/en/21/home

Russian: http://www.fishinginfinland.fi/ru_central_finland_rapids

                http://www.konnevedenkosket.fi/ru/23/

German: http://www.fishinginfinland.fi/stromschnellen_in_mittelfinnland

 

 

Fishing services in Southern Konnevesi

 • Erä’s Pete – fishing at the 7 Rapids of Konnevesi, Liesvesi lake, Southern Konnevesi lake

http://en-eraspete.weebly.com/fishing.html

 • Lohimaa Fishing Services – fishing at Southern Konnevesi lake, Hankavesi lake

http://lohimaafishing.com/en/

 • Kajamo tmi – fishing at Southern Konnevesi lake, Hankavesi lake, Konnekoski rapid

https://www.facebook.com/Venetaksi/?fref=ts (only in Finnish)

 • Erä- ja hevospalvelut Huttunen Ay - fishing at Southern Konnevesi lake, Hankavesi lake, Konnekoski rapid

https://www.erahevonen.fi/ohjatut-retket (only in Finnish)

 • Äijänkäppyrä – rapid fishing

https://markoaijalainen.wixsite.com/aijankappyraenglish/fishing

 • Salmenharju – fishing at Liesvesi lake

http://www.salmenharju.com/engsalmenharju.htm (no information in English about fishing on the website)