Hanke sai rahoitusta Keski-Suomen liitosta

Posted 03.04.2017

Maakuntajohtaja Tapani Mattilan päätöksellä 23.3.2017 hanke "Suomi uusin silmiin: 100 kuvaa Suomen luonnosta" sai Suomi 100 -aluetukea. Keski-Suomen liitto ilmoitti, että hakemuksia on ollut 79 ja 21:lle niistä myönnettiin tukea.

Haetusta 3000€ hankkeelle myönnettiin 1000€. Hankkeen kokonaisbudjetti on 6000€.